MONTENEGROTURIST        AD  Budva

Naša lokacija:

Nalazimo se u blizini Skupštine Opštine Budva pored same magistrale.   

Adresa: Trg Sunca br.2

Posjetite nas!